2013-12-26 17:57:16

نامه 496

. :)

Hizen iven :D

اینم اون عکسی که میخاستی / به اینا میگن شمعدونی / این دور بر حس خوبی میده به آدم / اگه به تو هم داد بگو ;)
.
jane امروز تو یه مسابقه نامه نویسی شرکت کردم ... فکنم انقدر خر باشن که برندم کنن :دی
.
راسی جین یه تار مو برات گزاشتم .. ببین هست؟

وای جین جین جین!!! / مثل خر دوست دارم ... پس بخند :) (الکی :دی :دی :دی )

Copyright Netformance 2013. All rights reserved.