2013-12-25 18:32:33

نامه 411

رفیق قدیمی همان اول که این نیما گفت که پیدایت کرده هزاران کیلومتر آن ور تر-باور نکردم-او شوخی های این چنینی بسیار می کند و حقیقتش باور این مطلب که بعد این همه سال تو را یافته بسیار سخت بود-به هر حال بعد این باور-چون ادم ها به باورشان زنده اند-می دانی که-این هم یکی از مباحث مورد علاقه امان بود-یادت هست؟ باز به اصرارش برایت یک نامه می نویسم-دوست داشتم با چاپار برایت پست کنم اما نیما باز گفت اینجا زودتر و سریعتر می رسد-به هر حال اینکه سال ها تو را فراموش که نه گم کرده بودم و حالا پیدا شده ای بسیار خوشحال کننده است-
من معمار شده ام-یادت هست می خواستم اسپیلبرگ بشوم-نشد-شدم هوادار تادئو آندو-تو چه میکنی؟ هنوز هم در رویای فضانورد شدنی؟ هر وقت که خبری در فضا می خوانم یا می شنوم بی اختیار یاد تو و آرزوهایت می افتم-یادت هست یک شب نشستیم روی نواربتا کم-برخورد نزدیک از نوع سوم را دیدیم؟ بعدش تا صبح حرف زدیم مدام-آن جمله چقدر برای ما رویایی بود-"حتی اگر آرزویی فراتر از یک ستاره داری اگر به به آن ایمان داشته باشی،به دستش می آوری" یادت هم نباشد مهم نیست-چون ما به رویاهایمان باور داشتیم اما گویا رویاها به ما باور نداشتند-سینما کجا-معماری کجا رفیق قدیمی-کاش میدانستم که تو هم به رویایت رسیدی یا نه-این نیما نگفت فقط گفت که پیدایت کرده و این هم آدرست هست و برایت بنویسم-از خودم-از همه این سال ها از این که چه می دانم بنویسم و فقط بنویسم-نوشتن کار سختی ست آن هم بعد این همه وقت برای کسی که خاطره ای محو است ازدوران سپری شده کودکی-نوجوانی-روزهای بسیاری که رفته اند و دیگر حتی مهم ترین اشان هم نقطه هایی هستند در ذهن-
یک بار در همین سال ها که نبودی-آرزو کردم با تو در آن بی نهایت بی انتها باشم-خنده دار است-اشک می ریختم و سر به آسمان شبی زمستانی گرفته بودم و با تو حرف می زدم-در عشق شکست خورده بودم-راستی تو عاشق شدی؟ بگذریم این عشق هم مثل همه چیز های دیگر تفننی بود برای همان دوران و روزگار-بعدش مدام کار کردن برای رویایی بود که نشد-که ترسیدم که اشتباهی بودم گویا یا که رویا مرا نمی خواست-
این نقطه های در گذشته همه اش هم بد و تاریک و سیاه نبود-بودند روزهای خوب و شیرین و روشن-بگذریم-برایم بنویس اگر دوست داشتی-اگر هنوز هم به یادم می آوری-یا خاطره ای محو از من در تو هست هنوز-بنویس که چه می کنی و رویاهایت را چه کردی؟
راستی به رویاهایم نرسیدم-رویاها شاید نخواستند-می دانم برای بار چندم می گویم اما هنوز و همچنان رویا می بینم-امیدوارم که خوب باشی-امیدوارم که تو هم همچنان رویا ببینی-جان عزیز از اینکه پیدایت کرده ام بعد این همه سال خوشحالم-سلام.

Copyright Netformance 2013. All rights reserved.