2013-12-24 18:02:27

نامه 350

جوووون جین جون .سلام . چطوری دختر ؟ چقدر دلم برایت تنگ شده است برای دست هایِ کوچکِ آمریکاییت . عاشقِ آن خنده های نخودیت بودم چقدر آدم ها زود پیر میشنود و چقدر اتفاقات غریبانه می افتند . راستی آمریکا چطور است . خوب و خوش است ؛ دماغش چاق است ؟ آنجا هم مردم مریض میشوند و از گران بودن و نایاب بودن دارو می میرند یا اینکه فلج می شوند یا هزار کوفت و زهرمارِ دیگر سرشان می آید ؟ آنجا هم قیمت ها با سرعت نور بالا میرود E=mc^2 ؟همیشه با خودم تصور میکنم روزی را که شما بخواهید گوشی بخرید و مجبور شوید 2میلیون دلار برای گوشی GLX ما بپردازید هروقت یادش می افتم خرغلط میزنم روی زمین و جدول خیابان را گاز میگیرم یا اینکه تحریمتان کنیم تا کمی بخندیم . راستی پیک نیک کجا میروید آنجا , میروید لانگ بیچ LA یا می روید روی المان هالیوود مینشینید و شهر را نگاه میکنید ؟ ما که اینجا بهمان خوش میگذرد هرروز پیاده یا با دوچرخه به گا میرویم. جایت خالی . فاصله اش تا خانه زیاد نیست با بچه ها قرار میگذاریم و به آنجا میرویم اکثرِ وقت مان را آنجا میگذارنیم چند وقتیست برایم سوال شده که شهرمان به گا محیط شده است یا گا در ما محاط خلاصه اش جایت خالیست یادش بخیر دو سال پیش که ایران بودی و من تو را پیدا کردم .. یادش بخیر . آن دفعه را یادت می آید که رفتیم کوه سنگی؟ رفتیم آن بالا تا صبحانه نون سنگک و پنیر بخوریم و مجبور شدیم با آن آقا مهربان ها که تلفن های همراهشان خیلی بی سیم بود قایم باشک بازی کنیم . یادت می آید ؟ چقدر وقتی اینجا بودی قایم باشک بازی میکردیم آخر اگر میگرفتنمان دست و پایمان را به هم می بستند و بادا بادا مبارک بادا میشدیم یا النکاحُ سنتی . چه میدانم .. الان که عکست را نگاه میکنم آنکه کنار حرم گرفتیم با آن چادر گلگلی که به زور روی سرت وامیستاد داغِ دلم تازه میشود دلم میگیرد آسمان قرمز میشود و چشم هایم .باران می بارد . هوایِ اونجا چطور است راستی ؟ هوایِ اینجا که خوب است چون بویِ تورا میدهد کاش بیشتر میماندی .. یک روز می آیم منتظرم بمان یعنی قولش را از بابا گرفته ام تا گاو و گوسفندها را بفروشم و جمع کنم بیایم آنجا تا تورا بگیرم . هروقت یادِ نوروزِ دو سال پیش میافتم دست و پایم را گم میکنم داشت نوروز میشد و تو کنارم نشسته بودی حول حالنا میخواندیم و گفتی من عیدی می خوام . یه دونه طلاییشو ؟ و من چشم هایت را بستم و بوسیدمت و تو سرخ شدی و من سفید و آسمان سبز تر. امسال کریستمس برایت یک بوسهِ طلایی دیگر میفرستم و کمی کتاب و کمی قرمه سبزی برای مادرت .
با آرزوی دنیایی بدون مرز و بهترین ها برای تو جین جووون .
از تو آیینه خودت ببوس از طرفِ من . دوستدارت مهدار

Copyright Netformance 2013. All rights reserved.