2013-12-24 07:29:18

نامه 270

خیله خب، بسه دیگه بیا آشتی کنیم، سلام جین!
خب به جانتون( داداشت) قسم من نمی دونستم از اینکه با فامیلت شوخی کنم بهت بگم "جین شلوار"اینجوری ناراحت می شی، آخه جین آستین با جین شلواربرا تو چه فرقی می کنه؟ واسه ما خنده داره! نکنه به انگلیسی فحشه؟ خیله خب می دونم دیگه دارم خودمو خر می کنم، بیا تمومش کنیم. اصن واسه اینکه دلت خنک شه بگم بعد تو با یکی دوست شدم اسمش بود سرمد اّس! فهمیدم خدا خواست منو مجازات کنه.
بگذریم، داداش خوشتیپت چطوره؟ هنوزم الهه رو نمی تونه تلفظ کنه؟ ولی من خیلی خوب می تونم اسمشو تلفظ کنم ای جاااااااان! :دی میگم یه کاری کن، این جانتونو نصیحت کن از خره شیطون بیاد پایین کمتر بره توپ و تانک خالی کنه تو معده ملت بی گناه، عوضش دست مامانتو بگیره بیاد ایران، هم فاله هم تماشا!ببینه چه دخترای ترگل ورگلی داره اینجا، بلکه موندگار شد! تو هم خواستی بیا، ولی جان مهم تره! اصن نخواستم، تو بمون پیش همون بابای غرغروت که نمی دونه ایران به اون پهن و فراخی کجاست.
راستی شنیدی که از وقتی روحانی اومد رنسانس شده تو این مملکت؟ انقدر همه خوشحالن احمدی نژاد رفته که فشار تحریما در حد قلقلک برامون مطرحه، مذاکرات ژنو هم که خوب داره پیش میره، به اون عموی گور به گور شده ی کچلت بگو کمتر ظریف ما رو بچزونه! اصن خودت نمی تونی دو تا تیتر بزنی که بالاخره این ایران و آمریکا با هم دوست شدن؟ عین من و تو؟ نمی تونی؟ پس تو دقیقا چیکار می کنی تو اون روزنامه ی سخت تلفظ اسوشیتدپرس؟ جمله پس و پیش می کنی؟ از کیهان ما یاد بگیر، اصل خبرو عوض می کنه ککش هم نمی گزه. خلاصه که ما این طرف داریم همه ی تلاشمونو می کنیم که اوضاع روبه راه شه، کاش اون طرفم همین خبرا باشه.
پی نوشت 1: نمی خوام نامه رو بد تموم کنم، ولی خب گاهی فشار تحریما یه جایی حال آدمو می گیره.یواشکی بهت می گم،دختر خالم به تولد 8 سالگیش نرسید.
پی نوشت 2: آب دستته بذار زمین ریکوئستمو قبول کن که دلم می خواد یه ماچ گنده واست بفرستم
پی نوشت 3: لعنتی تو از اوباما سرت شلوغ تره عید نوروزو به من تبریک نگفتی؟ نذار بگم قدیما تو مسنجر به ملت وب میدادیا!
پی نوشت 4: مگه من مث تو بی معرفتم؟ کریسمس مبارک :*


دوست بی شعورت
الهه

Copyright Netformance 2013. All rights reserved.